Använda kommunens mark – fråga först!

Om du bor intill mark som ägs av kommunen eller någon annan ska du alltid fråga markägaren om lov innan du exempelvis röjer ungskog, hugger ved, samlar komposthögar eller lägger upp ett vedförråd.

Trädgårdskompost

Kommunen är generellt sett positiv och tillmötesgående till att du som privatperson kan nyttja den kommunala skogsmarken men det är viktigt att ett nyttjanderättsavtal upprättas.

Vill du veta mer kontakta Henrik Linge, enhetschef skog och park, 0325-57 61 24.


Publicerad den 5 januari 2021, senast ändrad den 5 januari 2021