Historisk överenskommelse undertecknad

Torsdag 29 oktober signerade Tranemo kommun tillsammans med föreningen Kultur 1740 sin första överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP är en samverkansmodell mellan offentlig sektor och idéburen sektor. Förhoppningen från kommunens sida är att fler överenskommelser ska följa.

Sex personer i en utställningshall.

– Genom den här överenskommelsen kan vi samverka med föreningar i kommunen på ett mer strukturerat sätt än tidigare. Det här ger också möjlighet för fler föreningar i kommunen att se om en liknande överenskommelser kan vara något för dem, säger Tony Hansen (S), kommunstyrelsens ordförande.

Från föreningen Kultur 1740 var det Kjell Svensson som undertecknade överenskommelsen.

– För vår förening är den här överenskommelsen helt avgörande. Vi hade inte kunnat fortsätta med vår kulturverksamhet annars. Det första mötet mellan oss och representanter från kommun har redan genomförts. Det vimlar av idéer på saker som vi kan göra tillsammans.  En konkret punkt som har diskuterats är lovaktiviteter för skolelever, säger Kjell Svensson.

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap innebär att Kultur 1740 får 2,1 miljoner kronor från kommunen fördelat på tre år. Genom samarbetet ska kommunen bland annat vara med och utveckla kulturarrangemang och Glasets hus museum och anordna en årlig kulturfestival.

Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart samhälle genom att stärka samspelet mellan den offentliga sektorn och  den idéburna sektorn.

Genom samarbetet kan kultur- och fritidsområdet ta till vara de ideella krafter som finns i föreningen Kultur 1740 och de kan vara ett komplement till Tranemo kommuns egna verksamheter. I överenskommelsen ingår det aktiviteter som flera av dem redan i dag genomförs men som nu blir mer tydliga och kan både redovisas och utvärderas på ett bra sätt, utvärdering kommer att ske minst två gånger per år.

Modellen med idéburet offentligt partnerskap finns i många kommuner. Undertecknandet av överenskommelsen med Kultur 1740 är det första samarbetet av detta slag  i Tranemo.

– Jag hoppas och tror att fler överenskommelser kommer på plats framöver, säger Tony Hansen (S), kommunstyrelsens ordförande.


Publicerad den 29 oktober 2020, senast ändrad den 30 oktober 2020 av