Ge förslag på vem som ska få årets medborgarpris

Känner du en person eller grupp som har gjort viktiga insatser inom området miljö under året 2021? Då kan du nominera personen till  kommunens Medborgarpris.

Medborgarpriset kan gå till en eller flera personer, ett företag eller en organisation som på ett särskilt beaktansvärt sätt främjat kommunen inom ett specifikt område. I år är det utvalda området miljö.

Kom gärna med förslag på pristagare. Senast den 21 november vill vi att du skickar din nominering med en motivering till kommun@tranemo.se.

Förutom ära och berömmelse belönas pristagaren med en summa av 10 000 kronor.

Medborgarpriset 2020 med tema Folkhälsa gick till Tranemo Bouleklubb

Motivering 2020:

Under ett år där våra liv påverkas av restriktioner till följd av Coronapandemin spelar insatser som bidrar till ökad aktivitet och social samvaro extra stor roll. För ett ideellt engagemang i en förening som är öppen för alla åldrar men som i år framförallt spelat en stor och viktig roll för våra äldre invånare i kommunen tilldelas Tranemo bouleklubb årets medborgarpris. Föreningen har bidragit till social gemenskap och ett aktivt liv vilket stämmer väl inpå årets tema folkhälsa.

Medborgarpriset 2019 med tema Kommunutveckling gick till Glasparkens utvecklingsgrupp

Motivering 2019:

Glasparkens utvecklingsgrupp har på ett beundransvärt sätt omvandlat vision till verklighet och ord till handling i sitt arbete med att planera, samla in pengar och genomföra byggandet av glasparken i Limmared. Ett otroligt engagemang har visats i detta, inte bara för utvecklandet av Limmared utan för hela kommunens utveckling och stärkandet av Tranemo kommuns varumärke som besöksmål.


Publicerad den 10 september 2020, senast ändrad den 16 september 2021 av Sanna Blomgren