Ge förslag på vem som ska få årets medborgarpris

 

Plåttrana med blå himmel bakomStyle: "Porcelain pastel"

Medborgarpriset kan gå till en eller flera personer, ett företag eller en organisation som på ett särskilt beaktansvärt sätt främjat kommunen inom ett specifikt område.

Förutom ära och berömmelse belönas pristagaren med en summa av 10 000 kronor.

Medborgarpriset 2022 med tema Tillgänglighet gick till Tranans café och Second Hand

Motivering 2022:

”Tranan” är en tillgänglig mötesplats och arbetsgemenskap för alla, oavsett funktionsvarationer eller språksvårigheter.
Med stort engagemang skapar Tranans café en meningsfull vardag för många i vår kommun. Genom ”Tranan” skapar vi ett tillgängligt samhälle för så många fler oavsett vem du är.

Medborgarpriset 2021 med tema Miljö gick till Tranemo Naturskyddsförening

Motivering 2021:

Tranemo Naturskyddsförening tilldelas årets medborgarpris för deras viktiga och ideella arbete med natur- och miljöfrågor.
Föreningen arbetar aktivt för att värna och bevara Tranemos biologiska mångfald.
Föreningen bedriver olika naturprojekt och dess medlemmar engagerar sig aktivt i att kartlägga och inventera kommunens olika arter allt ifrån svampar till djur vilket är en värdefull insats. Dessutom bidrar det stora arbetet med att ringmärka fåglar till att Tranemo Naturskyddsförening sprider kunskap om arter och ekosystem. Föreningens arbete bygger på att lyfta fram naturfrågor och sätta naturvärden i fokus vilket gör dem till värdiga mottagare av Tranemo kommuns medborgarpris.

Medborgarpriset 2020 med tema Folkhälsa gick till Tranemo Bouleklubb

Motivering 2020:

Under ett år där våra liv påverkas av restriktioner till följd av Coronapandemin spelar insatser som bidrar till ökad aktivitet och social samvaro extra stor roll. För ett ideellt engagemang i en förening som är öppen för alla åldrar men som i år framförallt spelat en stor och viktig roll för våra äldre invånare i kommunen tilldelas Tranemo bouleklubb årets medborgarpris. Föreningen har bidragit till social gemenskap och ett aktivt liv vilket stämmer väl inpå årets tema folkhälsa.

Medborgarpriset 2019 med tema Kommunutveckling gick till Glasparkens utvecklingsgrupp

Motivering 2019:

Glasparkens utvecklingsgrupp har på ett beundransvärt sätt omvandlat vision till verklighet och ord till handling i sitt arbete med att planera, samla in pengar och genomföra byggandet av glasparken i Limmared. Ett otroligt engagemang har visats i detta, inte bara för utvecklandet av Limmared utan för hela kommunens utveckling och stärkandet av Tranemo kommuns varumärke som besöksmål.


Publicerad den 10 september 2020, senast ändrad den 16 december 2022 av Sanna Blomgren