Byns väg i Tranemo är avstängd

Skylt för vägarbeteVägarbete

Arbete pågår med att koppla om vattnet till Solhagens förskola under dagen idag samt i morgon torsdag. Byns väg är därmed avstängd för genomfartstrafik. Gångare och cyklister kan passera.


Publicerad den 2 september 2020, senast ändrad den 2 september 2020