Mottagningsenheten – en väg in

På tisdag den 1 september öppnar individ- och familjeomsorgens mottagningsenhet i Tranemo kommun. Mottagningsenheten är kommuninvånarnas första kontakt med individ- och familjeomsorgen och kommer att innebära en ökad tillgänglighet och service för dig som invånare. Det är hit du vänder dig för råd och hjälp eller för att göra en anmälan eller ansökan vid alla ärenden som avser våld i nära relationer, familj, barn och unga, vuxna, missbruk och ekonomiskt bistånd – en väg in helt enkelt.

Väntrum

Kontaktuppgifter

Mottagningsenheten har telefonnummer 0325 – 57 62 10

Telefontider

Måndag – torsdag kl. 08:00 – 17:00
Fredagar kl. 08:00 – 15:00

Lunchstängt kl. 12:00 – 13:00.

Vid storhelger kan telefontiderna ändras – vi uppdaterar tiderna här på hemsidan.

Akut stöd utanför kontorstid

Om du behöver akut stöd i en utsatt situation på kvällar, veckoslut och helger när mottagningsenheten är stängd kontaktar du istället sociala jouren i Borås. Det kan handla om våld, övergrepp, missbruk eller om du är orolig för att ett barn far illa. Du ringer 112 och ber att få bli kopplad till sociala jouren i Borås. När du vänder dig hit får du kontakt med en socialsekreterare.


Publicerad den 31 augusti 2020, senast ändrad den 28 augusti 2020