Kommunen köper mark av Tranemo Hembygdsförening

Hembygdsföreningen vill sälja mark för att bland annat möjliggöra sina planer på att utveckla parken och öka attraktiviteten för såväl gammal som ung. Det handlar om att göra parken mer tillgänglig genom att bygga en toalett och möjliggöra servering.

Flygfoto med markerat område vid hembygdsparken i Tranemo

– Vi har mark som vi idag ser att vi aldrig kommer att nyttja och då är det bättre att kommunen får köpa marken för att kunna vidareutveckla hela området., säger Bertil Olsson, hembygdsföreningen.

Kommunen ser möjligheter med tomten. – Vi kan bland annat tillsammans med föreningar skapa förutsättningar för privatpersoner att odla grönsaker, frukt, bär och blommor tillsammans på allmän plats, säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande.

Odlingslotter kan bidra till ökad biologisk mångfald och skapa kunskap och kontakt mellan generationer och människor från olika delar av världen. Det finns även önskemål om en hundrastgård i Tranemo och med denna mark kan detta bli verklighet.

Fastigheten omfattar en yta av ca 9 400 kvm och har ett marknadsvärde på 300 000 kr.


Publicerad den 25 augusti 2020, senast ändrad den 25 augusti 2020