Idéburet offentligt partnerskap med föreningen Kultur 1740

Allmänna utskottet föreslår att kommunen ska teckna en IOP med föreningen Kultur 1740, kommunfullmäktige tar sedan det slutliga beslutet. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentliga sektorn och idéburen sektor. Överenskommelse om samverkan mellan föreningen Kultur 1740 och Tranemo kommun blir i så fall den första i kommunen.

Fasaden av Glasets husVid Glasets hus kommer det att finnas laddare för el-bilar.

– Vi hoppas det blir många fler framöver, säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi tror på denna samverkansform och att den kommer att bidra en hel del till att vi når vårt mål med 14 000 invånare 2035, fortsätter Tony.

Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart samhälle genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Genom detta samarbete kan vi inom kultur- och fritidsområdet ta tillvara de ideella krafter som finns i föreningen Kultur 1740 och de kan vara ett komplement till Tranemo kommuns egna verksamheter. I överenskommelsen ingår det aktiviteter som flera av dem redan i dag genomförs men som nu blir mer tydliga och kan både redovisas och utvärderas på ett bra sätt, utvärdering kommer att ske minst två gånger per år.

Målet med denna typ av överenskommelse är att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet.

Kommunen säkerställer också att traditionen av glas och den glassamling som finns i Limmared kommer att stanna i Limmared oavsett vad som händer med föreningarna i framtiden.


Publicerad den 13 augusti 2020, senast ändrad den 13 augusti 2020