Begränsad framkomlighet på Lövängsgatan i Tranemo

Under v.35, 24-28 augusti, kommer vi påbörja arbetet med att renovera VA-ledningsnätet på Lövängsgatan i Tranemo.

Flygbild över bostadsområdeEtapp 1 Lövängsgatan i Tranemo

Första etappen är längst in på Lövängsgatan efter korsningen Östergatan. Under byggtiden kommer framkomligheten med bil att vara begränsad.
Vi kommer göra allt för att det ändå ska gå att komma fram.
Arbetet kommer sedan att fortsätta med resterande del av Lövängsgatan.

Hela gatan kommer få ny beläggning samt att det kommer byggas en gång- och cykelväg utmed Lövängsgatan som i ena änden ansluter till GC-vägen utmed Lövstagatan och i andra änden ansluter till GC-vägen mot djurområdet.
Hela projektet beräknas vara klart tidigast sommaren 2021. Information kommer löpande under byggtiden.


Publicerad den 21 augusti 2020, senast ändrad den 21 augusti 2020 av