Lyckat provtagningsprojekt av medarbetare blir permanent

Medarbetare i Tranemo kommun har sedan slutet av april provtagits för covid-19 som en del av ett pilotprojekt. Projektet har varit lyckat och nu kommer provtagningen att bli permanent.

provrör

Under projektet har fokus bland annat varit att se hur logistiken av testmaterial fungerar.

– Rutinerna för provtagningen har fungerat väl. Vi har nu ett smidigt och välfungerande system för att kunna erbjuda provtagning för covid-19 till omvårdnadspersonal. Detta är nu ett arbetssätt som vi fortsätter med, säger Catarihna Petersson, verksamhetschef för vård och omsorg.

Det första proverna på medarbetare togs 29 april, sedan dess har projektet fortsatt och nu blir det alltså permanent.

Målet med provtagningen är att är att hitta friska medarbetare som snabbare kan återgå i arbete när de inte är smittade av covid-19. Det är en trygghet för brukare och patienter att få stöd av ordinarie personal.

– Provtagning erbjuds för att säkerställa att personal med luftvägssymtom inte arbetar om de är covid-19-positiva samt att möjliggöra tidig återgång i tjänst vid förkylningssymtom, förutsatt att man är testad covid-19-negativ.  Allt för att skydda våra brukare från smittan, säger Catarihna Petersson.

För tillfället erbjuds provtagning till personal inom hemtjänst, på vård- och omsorgsboende, i hemsjukvård och i funktionshinderverksamhet.

Som tidigare gäller att medarbetare och chef kommer överens om att test ska genomföras. Provsvaret lämnas till medarbetaren via sms. Beroende på vad svaret visar kommer medarbetare och chef överens om återgång till arbete eller fortsatt sjukskrivning.


Publicerad den 8 maj 2020, senast ändrad den 8 maj 2020 av