Bekräfta skolskjuts för läsåret 2020/21

Nu har vi öppnat möjligheten att bekräfta din skolskjuts inför läsåret 2020/21. Sista dag för att göra detta är 31 maj. Detta gäller elever som har blivit automatiskt tilldelade skjuts.

Pojke i landsbygdsmiljö.

Om behovet inte bekräftas stryks elevens resor.

Läs mer om kriterierna för att få skolskjuts.


Publicerad den 5 maj 2020, senast ändrad den 5 maj 2020 av