Bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet beräknas på 2019 års nivåer

Tranemo kommuns föreningsliv drabbas av coronakrisen. Lägre deltagande i föreningsaktiviteter innebär i praktiken lägre ersättning i form av aktivitetsstöd från kommunen.

FotbollFotboll

Tranemo kommun vill stödja föreningarna, trots ett lägre deltagande under dessa svåra tider. Kommunen kommer därför att minst ersätta föreningarna enligt samma nivåer som gjordes under 2019.

Beslutet fattades av krisledningsnämnden den 6 april.

Krisledningsnämnden består av Tony Hansen, S, Lennart Haglund, C, och Eva-Karin Haglund, C.


Publicerad den 6 april 2020, senast ändrad den 6 april 2020 av