Krispaket till det lokala näringslivet

”Tranemos näringsliv drabbas hårt i effekterna av coronakrisen. Statens insatser är en del, men inte tillräckligt. Kommunen riktar full kraft i sitt krispaket för att mildra kriseffekterna för det lokala näringslivet.”  Det meddelar en enig krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden består av Tony Hansen, S, Lennart Haglund, C, och Eva-Karin Haglund, S.

Politiker, ekonomichefen och kommunchefen framför kommunkontoret i TranemoTony Hansen, Lennart Haglund, Konrad Fredh och Carita Brovall.

Tranemos kommuns krispaket för att mildra effekterna för det lokala näringslivet:

  • Förlänger betaltiden på utställda fakturor till företag med 90 dagar.
  • Ger uppskov för kommunala tillsynsavgifter.
  • Ger uppskov för kommunala tillståndsavgifter.
  • Tar bort dröjsmålsräntan och avgifter för betalningspåminnelser.
  • Skickar tillfälligt inte ut några inkassokrav.
  • Generös hållning till kortare betalningstider till leverantörer om behovet finns.
  • Lokaler och hallar som avbokas med kort varsel debiteras inte.
  • Annonserar där personal hos företag med arbetsbrist kan anmäla sitt intresse för tillfällig anställning som timavlönad inom kommunen när det blir arbetskraftsbrist i samhällsviktiga funktioner.
  • Fortsatt högt tempo i att genomföra investeringar och underhåll enligt plan med upphandlade entreprenörer.
  • Påskpresent till kommunanställda om 450 kronor att senast i april handla för inom kommunen.

Kommunen tittar på fler lättnader för företagen och är lyhörda och välkomnar fler idéer kring åtgärder. Samtidigt uppmuntras kommunanställda och invånare att gynna vårt lokala företagande och näringsliv.


Publicerad den 25 mars 2020, senast ändrad den 26 mars 2020 av