Renspolning av vattenledningsnätet i Länghem

Under mars, vecka 10-12 kommer företaget Svapipe att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Länghem. Det är en del av underhållsarbetet för att förebygga missfärgat vatten och för att kunna fortsätta leverera dricksvatten av bra kvalitet. Arbetet utförs av Svapipe AB på uppdrag av Tranemo kommun.

Luft-vattenspolning av dricksvattenledningar

Arbetsmetod
Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in och ut längs ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet spolar bort eventuella avlagringar av järn och mangan i röret.

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?
Arbetet beräknas påbörjas under vecka 10 och pågå till vecka 12. Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och de kunder som berörs kommer att få information i brevlådan tre till fem dagar i förväg. I denna information uppmanas du att inte använda vattnet den dag som du direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Vissa fastigheter kan bli berörda fler än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid flera tillfällen.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen kan medföra för dig. Vi hoppas och tror att du har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att du ska få ett stabilt och bra vatten i dina vattenkranar.

Har ni frågor?

Kontakta oss:

Svapipe
Håkan Jakobsson 0733-693602


Publicerad den 18 februari 2020, senast ändrad den 24 februari 2020 av