Kommunfullmäktige har fastställt vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter

Kommunfullmäktige fastställde den 9 december 2019 vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för nio grundvattentäkter i kommunen.

Vatten

De nio vattentäkterna ligger i Dalstorp, Hulared, Ljungsarp, Ljungsnäs, Länghem, Nittorp, Sjötofta, Tåstarp och Ölsremma.

För Grimsås vattentäkt, där vattenskyddsområdet sträcker sig över två kommuner och två län, är det länsstyrelsen som kommer att fastställa ett nytt vattenskyddsområde. Grimsås har idag ett vattenskyddsområde som fastställdes 1973.

Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda regler för att skydda vattnet på både kort och lång sikt.

Skyddsföreskrifter:

Dalstorp Grimsås Hulared Ljungsarp Ljungsnäs Länghem Nittorp Sjötofta Tåstarp Ölsremma

Kartor över kommunens vattenskyddsområden:

Dalstorp Hulared Ljungsarp Ljungsnäs Länghem Nittorp Sjötofta Tåstarp Ölsremma


Publicerad den 2 januari 2020, senast ändrad den 2 januari 2020 av