Renspolning av vattenledningsnätet i Grimsås

Svapipe AB kommer under december att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Grimsås på uppdrag av kommunen. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

VarningsteckenUK warning sign icon with exclamation with reflection

Påverkan hos kunder

Under tiden spolningen pågår kan du få missfärgat vatten i kranen. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas i vecka 49 och pågå till vecka 51. Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och de kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.
Observera! Vissa fastigheter kan bli berörda fler än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Arbetsmetod

Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in i och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Har du frågor?

Kontakta oss:
Svapipe AB
Håkan Jakobsson Mobil nr: 0733-69 36 02
Jan-Eric Johansson Mobil nr: 0733-69 36 03


Publicerad den 3 december 2019, senast ändrad den 9 december 2019 av