Laddstolpar för elbilar ska finnas på olika ställen i kommunen

Kommunen har från Naturvårdsverket via Klimatklivet blivit beviljade ett stöd för att sätta upp destinations- och arbetsplatsladdare på strategiska platser runt om i kommunen. Under januari och februari månad 2020 kommer en upphandling att ske. Ambitionen och målet är att laddstolpar ska vara på plats under 2020.

Laddstolpe för laddning av elbilLaddstolpe för laddning av elbil.

Det finns ett stort intresse för projektet både från invånare och anställda inom kommun och näringsliv. Eldrivna fordon kommer av allt att döma att vara en viktig del av framtidens transportsystem. Laddstationer ökar dessutom kommunens attraktivitet i stort och de ställen de placeras i synnerhet. En arbetsplats som erbjuder laddning för sin personal blir en attraktivare arbetsplats och ett besöksmål blir på samma sätt ett attraktivare besöksmål.


Publicerad den 18 december 2019, senast ändrad den 18 december 2019