Medborgardialog om Sjötofta skola

Arbete pågår för att ta fram en utvecklingsplan för Sjötofta skola. Vi välkomnar dig som bor i Sjötofta och Ambjörnarp att delta i det fortsatta arbetet som påbörjades i juni.

Sjötofta skola

Tid och plats

17 september kl 18.00, Sjötofta skola

Kvällen inleds med en sammanställning av vårens medborgadialog som var den 4 juni. Ett förslag på utvecklingsplan kommer att presenteras och därefter delar vi in oss i mindre grupper för diskussioner/dialog.

På plats finns skolledning, sektionsledning och ledande politiker.

Välkommen!


Publicerad den 10 september 2019, senast ändrad den 4 september 2019