Dags att söka pengar från Social samfond

Stiftelsen social samfond har bildats genom sammanläggning av ett antal mindre donationsfonder. Medlen från fonden ska enligt stadgarna användas ”till hjälp åt behövande kommunmedlemmar och till trevnad och trivsel för pensionärer”. Omsorgsutskottet kommer att besluta om utdelningen 24 oktober.

Svenska sedlar och mynt

Ansökan om fondmedel görs skriftligt och adresseras till:
Stiftelsen social samfond,
Omsorgsutskottet, 514 80 Tranemo. Ansökan senast 13 oktober.
Upplysningar lämnas av Anna Carlsson 0325-57 61 35.


Publicerad den 17 september 2019, senast ändrad den 17 september 2019