Dags att söka pengar från Social samfond

Stiftelsen social samfond har bildats genom sammanläggning av ett antal mindre donationsfonder. Medlen från fonden ska enligt stadgarna användas ”till hjälp åt behövande kommunmedlemmar och till trevnad och trivsel för pensionärer”. Omsorgsutskottet kommer att besluta om utdelningen 20 oktober 2022.

Svenska sedlar och mynt

Ansökan om fondmedel görs skriftligt, motivera ditt behov i ansökan. Underlaget skickas:
Stiftelsen social samfond,
Omsorgsutskottet, 514 80 Tranemo. Ansökan ska ske senast 9 oktober 2022.
Upplysningar lämnas av Anna Carlsson 0325-57 61 35.


Publicerad den 17 september 2019, senast ändrad den 17 augusti 2022 av Anna Carlsson