Invånarna i kommunen känner sig trygga

I samverkan med polisen gjorde Trygg och säker kommun, TSK, en trygghetsundersökning i Tranemo kommun. Undersökningen genomfördes elektroniskt via Tranemo kommuns hemsida under maj och juni i år. 272 personer i åldrarna 13 till 75 år och uppåt deltog.

Enkäten är en del i polisens medborgarlöfte 2019 med fokus på trygghet. Resultaten i enkäten är även värdefulla som underlag för Tranemo kommun och Trygg och säker kommuns fortsatta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

Över 80 procent av de deltagande upplevde sig trygga eller mycket trygga i kommunen.

Samverkan mellan kommun och polis upplevdes positivt. För ytterligare ökad trygghet i Tranemo kommun önskar deltagarna ökad synlighet från polis, men framförallt ökad vuxennärvaro och förekomst av goda förebilder för en trygg och meningsfull tillvaro för våra unga.

 


Publicerad den 14 augusti 2019, senast ändrad den 15 augusti 2019 av