I höst ändrar vi tiderna för ankomst och avfärd till växelvårdsplatser

I dag kommer omsorgstagaren till växelvårdsplatsen på måndag eftermiddag och lämnar den kommande söndag förmiddag. Från och med september kommer växlingen att ske samma dag och alltid på en vardag (måndag eller tisdag), exempelvis ankomst måndag eftermiddag, någon gång mellan klockan 14.30 och 15.00 med avfärd kommande måndag på förmiddagen (senast kl 11.00).

En ung hand håller i en äldre persons händer

Under våren har kommunen tagit emot både synpunkter och klagomål gällande tidpunkt för växlingen. En kortare enkät har skickats ut till den som idag har växelvård. Flertalet av svaren önskade att tidpunkten för växlingen skulle vara en vardag. Därför genomför Tranemo kommun denna förändring från och med september månad.

Berörda brukare kommer att få individuell information om deras planering i mitten av augusti.


Publicerad den 11 juli 2019, senast ändrad den 10 juli 2019