Ingen möjlighet att bekräfta skolskjuts inför höstterminen

Nu är det inte längre möjligt att bekräfta skolskjutsen i skolskjutsportalen inför höstterminen 2019.

Om du inte har varit inne och bekräftat din skolskjuts inför höstterminen 2019 behöver du skicka in en ny ansökan för att bli inplanerade på en resa.

OBS! Du som redan har skickat in en ansökan efter sista ansökningsdag, men ännu inte fått något beslut, behöver inte skicka in en ny ansökan.

Här finns all information om skolskjuts och hur du skickar in din ansökan.


Publicerad den 17 juni 2019, senast ändrad den 25 juni 2019 av