Sänkt hastighet i tätorterna på gång

Tranemo kommun har beslutat att sänka hastigheten i tätorterna till 40 kilometer i timmen.

Tanken är att hastighetsbegränsningarna framöver ska vara 40 kilometer i timmen i tätorterna.

Kommunen är nu i slutskedet av processen där hastigheterna ändras från 50 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen.

Planen är att Ambjörnarp, Limmared, Länghem och Tranemo får den nya lägre hastigheten i september och oktober. I november och december kommer resterande orter i kommunen att få den nya hastigheten.

Kommunens beslut om att sänka hastigheten i tätorterna ligger för tillfället hos polisen och Trafikverket som är så kallade remissinstanser. Polisen och Trafikverket måste godkänna kommunens planer på sänkt hastighet och först därefter kan sänkningen genomföras.

Redan 2011 gjordes en hastighetsöversyn av kommunen och det är bland annat utifrån de resultaten som beslutet att sänka hastigheten med tio kilometer i timman i tätorterna fattades av politikerna.


Publicerad den 28 juni 2019, senast ändrad den 28 juni 2019 av