Planering pågår för nytt vård- och omsorgsboende

Just nu pågår arbete och planering för hur ett vård- och omsorgsboende i Länghem kan komma att se ut.

RitningRitning

Sedan tidigare finns ett politiskt beslut om att starta ett vård- och omsorgsboende på Solbacken i Länghem. På kommunstyrelsens sammanträde den 29 april fanns ett ärende som handlade om att stoppa nya uthyrningar på trygghetsboendet på Solbacken. Under samma punkt gavs en övergripande information om hur utformningen på vård-och omsorgsboendet skulle kunna komma att se ut, där även förskoleverksamhet inryms.

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att:

  • Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram lokalprogram för Solbacken där man säkerställer storlek, innehåll, tidsperspektiv samt två förskoleavdelningar.

Kommunstyrelsen gav också Tranemo Bostäder i uppdrag att:

  • Tranemo Bostäder får i uppdrag att påbörja sin byggnation på Radhusvägen snarast. Byggnationen ska innefatta trygghetsboende som ersätter minst de antal lägenheter som rivs.

Kommunen kommer föra en nära dialog med de boende på trygghetsboendet om arbetet med inrättande av ett nytt vård- och omsorgsboende. En första dialog är planerad i mitten av maj och kommer troligen följas av fler under processens gång.


Publicerad den 2 maj 2019, senast ändrad den 2 maj 2019 av