Framtagna riktlinjer för laddinfrastruktur

Eldrivna fordon kommer av allt att döma vara en viktig del av framtidens transportsystem. Riktlinjerna beskriver hur Tranemo kommun på ett balanserat sätt kan bidra till en gynnsam utveckling.

Bil som laddas med el

Tranemo kommun har ansökt och beviljats medel från ”klimatklivet” för att sätta upp 23 stycken laddstationer mellan år 2018–2020. Riktlinjerna ska här hjälpa till att vägleda placering, utformning och debitering.

Kommunstyrelsen ordförande Tony Hansen:

Det här är ett viktigt steg för en god samhällsutveckling. Vi både tror och hoppas att näringsliv och andra aktörer vill hänga med i den här utvecklingen så att vi tillsammans skapar bra förutsättningar för att minska användandet av fossila bränslen.

Riktlinjerna beslutas i kommunstyrelsen den 27 maj.


Publicerad den 22 maj 2019, senast ändrad den 17 maj 2019 av