Verksamhetsstöd till ung företagsamhet

Ung företagsamhet är en ideell och politisk obunden utbildningsorganisation. Organisationen har de senaste 20 åren utbildat gymnasieelever i Älvsborg i entreprenörskap genom utbildningen ”UF-företagande”.

Tranemosjön med centrum i bakgrunden

Organisationen är beroende av finansiering från både
offentlig och privat sektor. De senaste åren har finansieringen minskat vilket
gjort att organisationen på sikt har svårt att leva vidare. För att säkerställa
en del av finansiering för 2019 har allmänna utskottet lagt ett förslag till
kommunstyrelsen om att Tranemo kommun ska bidra med 45 000 kronor till
organisationen.

Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen:

 • ”Det arbete som bedrivs inom ramen för ung
  företagsamhet är något vi måste värna om. Sammankopplingen mellan skolans
  verksamhet och det lokala näringslivet är viktig och bygger broar som skapar en
  positiv utveckling för alla. Det ger också våra elever på Tranemo gymnasieskola
  möjlighet att utbilda sig i entreprenörskap och på det sättet tillägna sig
  kunskap för framtida utmaningar i livet”.  

Vår förhoppning är att kommunerna i ”UF-området Älvsborg”
gemensamt kan arbeta fram en långsiktig finansiell lösning för 2020 och framåt.

Beslut om bidrag till organisationen fattas i kommunstyrelsen den 29 april.


Publicerad den 1 april 2019, senast ändrad den 8 april 2019 av System