Samverkan i fokus för nya ledningsgruppen inom omsorg

För några veckor sedan var det mycket skriverier om omsorgssektionen i Tranemo kommun, det var många chefer som slutade samtidigt. Relativt snabbt trädde grannkommunen Svenljunga in och erbjöd sina tjänster genom att dela med sig av sin socialchef, Sebastian Nyden. Det har visat sig vara ett lyckosamt drag, på kort tid har Sebastian lyckats tillsätta en helt ny ledningsgrupp för omsorgssektionen.

Ledningsgruppen för omsogssektionen

I den nya ledningen
är det flera enhetschefer från verksamheten som har tagit klivet upp till att
bli verksamhetschef och med det också fått ytterligare lite mer ansvar.

 – Det är fantastiskt att vi har så bra enhetschefer med den kompetensen, så att detta har varit möjligt, säger Sebastian Nyden, sektionschef.

-Vi har också en
fantastisk personal i våra verksamheter som har vuxit utifrån det läge vi
befann oss i efter årsskiftet. -Det finns ett engagemang och många tar ett
mycket större ansvar idag än vad de har gjort tidigare, säger Torbjörn
Georgsson, en av de nya verksamhetscheferna.

Den turbulens som
blev när många chefer slutade samtidigt, den har stärkt omsorgsverksamheten på
flera sätt. -Vi känner redan en stor gemenskap och sammanhållning mellan
cheferna och känslan från organisationen är att vi nu pratar en omsorg,
säger Louise Bertilsson, verksamhetschef för vård och omsorg.

En omsorg och samverkan har varit i fokus när
organisationen har formats. Samverkan och samarbete är ett prioriterat område
för hela kommunen i alla verksamheter, det pågår ett konstant arbete för att få
bort stuprörstänk och istället se vem vi är till för.
-Det är viktigt att vi är öppna för att hjälpa varandra och hitta lösningar som
ibland sträcker sig över gränserna både internt inom sektionen men också mellan
andra sektioner inom förvaltningen som exempelvis skola, säger Sebastian

Det finns även ett politiskt
mål som talar om att i verksamheterna för skola och omsorg är utgångspunkten
alltid brukarens perspektiv. För att nå upp till det här målet är samverkan en
förutsättning, därför är det också viktigt att organisationen anpassas och
underlättar för samverkan och samarbeten.

-Det finns en vilja
till samarbete i organisationen men det finns också ett jobb att göra när det
gäller att bryta den gamla kulturen som i vissa verksamheter sitter ganska
djupt rotad. -Jag märker att vanan av att samverka ser olika ut i olika
verksamheter, säger Sebastian.

Under 2018 kunde vi
också läsa i media om det ekonomiskt ansträngda läget i kommunen. En del av
underskottet berodde till viss del på höga placeringskostnader inom
omsorgssektionen. Även i arbetet med att få ekonomin i balans är samverkan en
viktig del. Arbetssätt och den nya organisationen bidrar till att det går åt
rätt håll, insatser sätts in i tid och på hemmaplan.

-Det som vi kan lösa på hemmaplan, ska vi också lösa på hemmaplan, säger Katarina Rademacher, verksamhetschef för IFO myndighetsutövning. Samverkan är vårt ledord och att samverka är en förutsättning för att lyckas, säger Sebastian, något som hela ledningsgruppen är överens om.


Publicerad den 1 april 2019, senast ändrad den 8 april 2019 av System