Om- och tillbyggnad av Grimsåsskolan

Om allt går som planerat kommer om- och tillbyggnad av Grimsåsskolan starta i juni 2019.

RitningRitning

Arbetet avser både invändig och utvändig förnyelse. Grimsåsskolan är byggd i omgångar mellan 1958 – 1972 och består av två byggnader, hus A och hus B som båda är enplansbyggnader.

En del av hus A kommer att rivas och ersättas med en ny entrébyggnad. Hus B kommer att byggas till med en ny huskropp innehållande bland annat klassrum, grupprum och bibliotek.

Efter om- och tillbyggnationen kommer rum och andra funktioner ha en närhet till varandra för att skapa goda förutsättningar för samarbete. Det kommer också skapas gemensamma utrymmen för bibliotek, musik och konferensrum, med ljudmiljö som är anpassad för verksamheten. Klassrummen blir i varierande storlekar med angränsande grupprum.

Det kommer också skapas en kreativ och naturlig utemiljö för eleverna som erbjuder helt andra möjligheter än vad som är möjligt idag.

Om och tillbyggnaden väntas vara klar i maj/juni 2020.

Beslut sker i kommunfullmäktige den 13 maj.


Publicerad den 15 april 2019, senast ändrad den 15 april 2019 av