Digital tillsyn

Under perioden februari-september har Tranemo kommun haft ett projekt gällande digital tillsyn på vård- och omsorgsboendena Gudarpsgården och Glimringe.

Digitala verktyg visar koppling till jorden

Anna Jogeland, verksamhetschef för äldreomsorgen, vad är digital tillsyn?

– Digital tillsyn handlar om tillsyn av brukare med hjälp av en kamera som installerats på rummen. Projektet kallade vi för ”nattro” där målet var att skapa ett lugn för brukare med kognitiv svikt (demens).

Hur gick det till?

Kamerorna användes under bestämda tider på natten för att undvika att personalen gick in på rummen och störde nattsömnen. Kamerorna var kopplade till rörelselarmet vilket gjorde att personalen direkt vid rörelse, i sin telefon, kunde bedöma om de behövde gå in eller inte.

Varför startades det här projektet?

För att ge lugn och ro nattetid till våra brukare med kognitiv svikt. Sover de bra mår de bättre och kan de vara mer aktiva på dagen. Det skapar också en bättre integritet till brukaren eftersom personalen inte behöver gå in i onödan.

Vad har projektet gett för resultat?

Väldigt positivt! Precis som vi önskade har brukarna generellt fått bättre nattsömn. Det har även skapat ett lugn hos personalen. Anhöriga till brukarna har också varit väldigt positiva vilket är roligt.

Hur ser framtiden ut?

Vi kommer fortsätta med digital tillsyn. Just nu håller vi på att se över hur vi skulle kunna använda oss av det i hemtjänsten och på Hjälmå i Dalstorp. Vi ser också över hur vi kan använda tekniken på andra än personer med kognitiv svikt. En positiv effekt med att använda det i hemtjänsten, utöver att det skapar en trygghet för den enskilde, är att det kan bidra till minskat resande och en positiv klimatpåverkan.


Publicerad den 5 november 2018, senast ändrad den 5 november 2018 av