Svenskt näringslivs ranking

För ca två veckor sedan presenterades rankingen om företagsklimat från Svenskt näringsliv. Manda Schillerås, näringslivskoordinator, svarar på några frågor från resultatet.

Manda Schillerås, Näringslivskoordinator

Först och främst, vad gör en näringslivskoordinator?

Jag har en samordnande roll som kortfattat innebär att jag för dialog med vårt näringsliv och träffar företag via exempelvis företagsbesök. Jag tar också fram aktiviteter med och för näringslivet och arbetar med företagslots digital information och kommunikation.

Svenskt näringslivs ranking presenterades för inte så länge sedan, vad är det för något?

Det är en ranking över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen bygger på tre delar; en enskild fråga: ”Det sammanfattande omdömet”, en statistikdel och en enkätdel med flertalet frågor. Enkätundersökningen genomförs varje år och 2018 var det 98 företag som deltog i Tranemo kommun. Det är företag inom både handel, industri, bygg och tjänster till företag som har varit med och svarat på undersökningen.

Vad visade resultatet?

Resultatet visade på en nedgång från föregående års ranking. Bland de delar som sjunkit hör kompetensförsörjningsfrågan där det är svårt att hitta tillgång till kompetens. En annan sak är tillämpning av lagar och regler gällande myndighetsutövningen.

Var det några delar i undersökningen vi förbättrade?

Enkätsvaren visar att många varit i kontakt med näringslivsenheten dels via företagsbesök av politiker och tjänstemän och i arbete med att förbättra företagsklimatet. Detta är mycket positivt då dialogen är A och O i att arbeta mot ett gemensamt mål för att tillsammans få ett bättre företagsklimat.

Hur arbetar vi i Tranemo kommun för att förbättra resultatet till nästa år?

Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra arbetet och dialogen med vårt näringsliv, en del i det är satsningen på just funktionen som näringslivskoordinator. Några delar som vi håller på att utveckla ytterligare är:

  • Kommunfullmäktige har precis antagit en Näringslivspolicy för kommunen. En handlingsplan tas nu fram genom utbildningen ”Förenkla Helt Enkelt”.  Den handlingsplanen ska leda till konkreta åtgärder för hur vi kan förbättra exempelvis service och bemötande.
  • Deltagande på fler aktiviteter och event, som exempelvis matens dag, Gölingstorps marknad och sommarfinalen.
  • Uppväxling och ökat samarbete med Business Region Borås för att underlätta etablering av industrier och nybyggnation.
  • Arbeta med att hela tiden ha relevant och uppdaterad information på vår hemsida.
  • Fortsätta med företagsbesök från politiker och tjänstemän i hög takt som vi uppmärksammar i sociala medier.
  • Fortsätta arbetet med att uppmärksamma näringslivet genom näringslivsvecka eller näringslivsdagar.

Till sist… Vad ser du fram emot i kommande arbetsvecka?

Jag ska tillsammans med politiker och andra tjänstemän på företagsbesök hos Tranemo metall, det ska bli roligt!


Publicerad den 18 oktober 2018, senast ändrad den 15 oktober 2018 av