Hastighetsmätningar i kommunen

För att öka trafiksäkerheten sker regelbundna hastighetsmätningar i våra orter. Genom hastighetsmätningar får vi fram antal fordon som passerat på den aktuella sträckan samt hastighet och medelhastighet.

Hastighetskontroll utmed en landsvägHastighetskontroll

Under våren har mätningar skett i bland annat Ljungsarp och just nu pågår mätning på Sandvägen i Limmared. Under november månad kommer en mätning ske på Mossebogatan i Tranemo. Denna mätning var planerad tidigare men har blivit framflyttad på grund av att fiber håller på att grävas på sträckan. Andra planerade mätningar framöver är Södra vägen i Limmared, Backagatan, Västergatan och nedre delen av Lövstagatan i Tranemo samt vid skolan i Dalstorp.

Om mätningarna visar en för hög hastighet tas resultatet med till en arbetsgrupp inom ramen för Tranemo kommuns brottsförebyggande råd. I samråd med polisen kan sedan en hastighetsmätning från deras sida också bli aktuell. Beroende på om det är Tranemo kommun eller Trafikverket som ansvarar för sträckan görs sedan bedömningen om fysiska åtgärder ska göras.


Publicerad den 18 oktober 2018, senast ändrad den 18 oktober 2018 av