BUS (barn, unga, samverkan)

I onsdags, den 17 oktober, hölls ett uppstartsmöte kring hur vi säkerställer ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för samverkan kring barn och unga.

Pussel

Syftet med uppstarten var att skapa relationer och få ökad kunskap och förståelse för varandras uppdrag, utmaningar och möjligheter. Sammanlagt var det ca 70 personer på plats med representanter från skola, omsorg och sektionen för samhällsutveckling.

Ingången i samverkan är tidiga insatser, där eventuella problem fångas upp i ett tidigt skede, med barnets perspektiv i centrum och i samverkan mellan exempelvis skola och omsorg. Att fånga upp eventuella problem tidigt ökar möjligheterna att få individen på rätt spår igen, i förlängningen leder det också till en kostnadseffektivitet, både för kommunen och andra myndigheter.

Eftermiddagen inleddes med en kort filmvisning från tillitsdelegationen, där budskapet i filmen var hur viktigt det är att ha barnets perspektiv i fokus. Olika verksamheter gör ett gott arbete utifrån sina förutsättningar, men kan vi på ett mer strukturerat och förebyggande sätt arbeta tillsammans över verksamhetsgränser är vinsterna för den enskilde ofta mycket högre. Efter filmvisningen delades deltagarna upp i grupper för att utforma varsin SWOT-analys. En SWOT-analys är ett sätt att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Nästa steg i arbetet är att sammanställa de olika SWOT-analyserna. Resultatet kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Den 28 november är det sedan en ny träff, under tiden fram till dess kommer en planeringsgrupp att träffas för att staka ut riktningen för samverkan.


Publicerad den 20 oktober 2018, senast ändrad den 19 oktober 2018 av