Uppbyggnad pågår av miljö- och byggenhet

Nu startar uppbyggnad av ny miljö- och byggenhet

Uppbyggnad av ny miljö- och byggenhetUppbyggnad av ny miljö- och byggenhet

Tranemo och Ulricehamns kommun har sedan den 1 september 2013 samverkat i en gemensam nämnd, samverkansnämnden miljö och bygg. Efter förhandlingar kom båda parter överens om att samverkan ska avslutas och avtalet upphör därför att gälla den 31 december 2018. Beslutet fattades i kommunfullmäktige den 20 juni.

Nu påbörjar vi arbetet med att skapa en ny organisation och rekrytera personal för bygg- och miljöverksamhet. Håll utkik i våra kanaler för mer information och jobbannonser efter sommaren.


Publicerad den 6 juli 2018, senast ändrad den 6 juli 2018 av