Samverkan miljö och bygg upphör

Sedan 2013 har Ulricehamn och Tranemo samverkat kring miljö och byggfrågor. Vid årsskiftet upphör detta samarbete.

Kommunkontoret i TranemoKommunkontoret i Tranemo

I december förra året enades kommunerna om att fortsätta med en gemensam miljö- och byggverksamhet. Med utredningsstöd av extern konsult konstaterade man då, att även om det fanns utmaningar och förbättringsområden, övervägde fördelarna med samverkan.
På initiativ av Tranemo kommun, har detta nu omvärderats och kommunerna bryter i samförstånd samarbetet kring miljö och bygg.

– Vi har sett goda effekter av att dela på denna typ av frågor, vi har också sett en utveckling av verksamheten över tid som varit bra, säger Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamn. Jag ser ingen stor dramatik i detta utan vi har helt enkelt kommit fram till att vi vill gå skilda vägar.

Enligt gällande avtal skulle samverkan gälla fram till årsskiftet 2019-2020, men nu väljer man att bryta redan vid kommande årsskifte.

– Jag har mottagit synpunkter från invånare och företagare i Tranemo kommun som fått mig att ifrågasätta samarbetet, säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande i Tranemo. Efter att ha diskuterat frågan med Ulricehamn, har jag landat i att det är bättre om vi går vidare och tar ansvar för våra respektive kommuners miljö- och byggärenden.

Slutgiltigt beslut i frågan kommer att fattas av respektive kommunfullmäktige under juni månad.

För mer information kontakta:

Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande i Tranemo
tony.hansen@tranemo.se
0766- 43 07 80

Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande Ulricehamn
mattias.josefsson@ulricehamn.se
0766- 43 50 24


Publicerad den 7 juni 2018, senast ändrad den 7 juni 2018