Informationsbrev till invånare och brukare av färdtjänst och skoltrafik i Tranemo kommun

Nedan följer ett informationsbrev till invånare och brukare av färdtjänst och skoltrafik från vår nya entreprenör av samhällsbetalda resor, Bergkvara Buss AB.

Pojke med ryggsäck framför en skolskjutsbuss

Bergkvarabuss AB med säte i Kalmar kommer fr om den 1 juli i år ta över den nämnda trafiken inom Tranemo kommun på ett avtal som löper under fyra med en option på ytterligare fyra år. Bergkvarabuss är ett av Sveriges största bolag inom bussbranschen med såväl upphandlad- som renodlad beställningstrafik. Bolaget ingår i Mekka Traffic AB som ägs av Europeiska Infrastrukturfonden Cube II och Göran Mellström. Total omsättning är drygt 2 MDR per år med ca 1 250 fordon och  ca 1 800 årsanställda medarbetare. Verksamheten är koncentrerad i Sverige från Mälardalen ned till Skåne samt dotterbolag i Tyskland. Intressebolag finns även i Danmark och Norge.

Bussar och färdtjänstfordon kommer att finnas utplacerade centralt i Tranemo tätort med ett tillhörande kontor. Vi har i skrivande stund inte klart med lokal och tomt men räknar med att under juli ha denna del klar.

Vi kommer erbjuda i mesta möjliga utsträckning personal från tidigare utförare en ny anställning hos oss och vi kan konstatera att intresset är stort även om en del väljer att gå vidare med andra arbetsuppgifter. Rekrytering sker fortlöpande och vi tar stor hänsyn till den sociala kompetensen hos de sökande.

Då övergången är extremt kort från det avtalet tecknades den 12/6 till starten den 1/7 så kan vissa inkörningsproblem infinna sig. Vi förstärker med extra personal för att förebygga att sådana problem uppstår. Tillsammans med kommunen träffas vi i Tranemo varje vecka för att planeringen och uppstarten ska bli så bra som möjligt.

Vi vill betona att säkerhetsarbetet står högt upp på vår dagordning och givetvis användningen av säkerhetsbälten vid transporter i våra fordon. Gällande service och drift av dessa så hanteras detta av vår egen verkstadsorganisation Mekka Traffic med en kunnig och serviceinriktad personal som är specialiserade på just bussar.

För dig som åker med färdtjänsten så vill vi trycka på följande punkter:

  • Använd 0325-130 00 när du vill boka transport
  • Ange ditt namn och personnummer vid beställning
  • Beställningscentralen är öppen från kl. 06.00 till kl. 22.00 alla dagar
  • Färdtjänstresan ska beställas senast två timmar före resans avgång
  • Tidigare plastkort fyller inte längre sin funktion, personnummer lämnas vid beställning
  • Egenavgifter och färdtjänstområden är oförändrade

Specifikt för skolskjuts i kommunen

  • Ansökan och bekräftelse av skolskjuts samt övriga frågor görs som tidigare till kommunen via e-tjänst eller kontakt med handläggare
  • Telefonnummer till varje buss som kör rutten kommer finnas i respektive barns skolskjutsplanering som tilldelas innan skolstart. Informationen hittar du här.
  • Chaufförerna kommer få muntlig genomgång av rutterna samt provköra dem i god tid innan skolstart.

Som framkommit i media under senare tid så har det funnits diskussion om bytet av leverantör till kommunens samhällskörningar men från Bergkvarabuss AB känner vi oss väl rustade för uppdraget och skall göra vårt yttersta för att verksamheten skall löpa så smärtfritt som möjligt både i det korta som längre perspektivet.

Göteborg den 18 juni 2018

BERKVARABUSS AB

Håkan Gullberg

Affärschef Väst


Publicerad den 20 juni 2018, senast ändrad den 21 juni 2018 av