Återvinningsstation Ölsremma

Sedan början av 2017 är återvinningsstationen i Ölsremma indragen. Företaget där Ölsremmas återvinningsstation var placerad behövde marken för eget bruk.

Container för förpackningsåtervinning

I samband med indragningen påbörjades arbetet med att hitta en ny placering för återvinningsstationen. För att kunna upprätta en ny återvinningsstation krävs bygglov.

Ärendet med att bygga en ny återvinningsstation har dragit ut på tiden vilket beror på att man varit tvungen att göra flera omtag med bygglovet. Ett nytt bygglov lämnades in i början av juni 2018, vilket vi inväntar beslut om.

Alla återvinningsstationer i Tranemo kommun drivs av FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen). Det är också de som har hand om bygglovsansökningen. I samarbete med FTI är Tranemo kommun behjälplig när det gäller att hitta en lämplig placering.

Vid ett eventuellt avslag på ansökan har vi för avsikt att gå vidare med en dialog med Ölsremmaborna för att hitta en alternativ lösning.


Publicerad den 28 juni 2018, senast ändrad den 28 juni 2018 av