Underhållsarbete väg 157 i Limmared

Med start måndag den 14 maj kommer Trafikverket att utföra underhållsarbeten av plankorsning väg 157 Limmared.

Karta som visar avstängd väg och vilka alternativa vägar det finns iställetUnderhållsarbete väg 157, följ orange vägvisare

Under tiden underhållsarbetet pågår kommer plankorsningen att vara avstängd för trafik.

14 maj – 21 maj
4 juni – 15 juni

Följ orange vägvisning.


Publicerad den 9 maj 2018, senast ändrad den 9 maj 2018