Dialoggrupp mellan näringslivet och kommunen

Dialoggruppen är en grupp som består av representanter från näringslivet samt politiker och tjänstemän från Tranemo kommun.

DialogÖppen dialog mellan företag, politiker och tjänstemän.

Ca fyra gånger per år träffas gruppen i ett dialogmöte med syfte att stärka företagsklimatet, Tranemoandan och ”vi-känslan”. Målet är att alla som verkar och bor i Tranemo ska känna en framtidstro.

I denna grupp har vi bl.a diskuterat vikten av att arbeta med kompetensförsörjning och attraktiva miljöer. Viktigt är att vi har en vision om framtiden.

Har du någon idé, kontakta gärna manda.schilleras@tranemo.se, näringslivskoordinator.

 


Publicerad den 3 april 2018, senast ändrad den 3 april 2018