Välkommen till skolan!

Undervisningen för höstterminen 2017 startar – måndagen den 21 augusti enligt följande:

Välkommen till skolanVälkommen till skolan

Sjötoftaskolan kl. 8.25
Eleverna läser enligt schema och skollunch serveras. Alla elever slutar kl. 13.05 denna dag. Skolskjutsarna går hem kl. 13.10
Rektorsexpedition tfn 0325-57 66 00

Tranängskolan
F-2 Kl. 8.05–12.50 Eleverna läser enligt schema och skolskjutsarna går hem kl. 13.00
3-6 Kl. 8.05–14.10 Eleverna läser enligt schema och skolskjutsarna går hem kl. 14.20
7-9 Kl. 8.05–15.10 Eleverna är i arbetslagen fram till lunch, därefter läsning enligt
schema. Skolskjutsarna går hem kl. 15.20. De elever som åker linjebuss får sitt busskort i skolan första dagen.
Eleverna i årskurs 7 samlas i aulan och årskurs 8-9 samlas i anvisat klassrum enligt anslag på skolan. Skollunch serveras.
Åk 7–9 har elevskåp. Man köper ett hänglås av denna typ: Bygeltjocklek mellan 5 och 7 mm, samt minsta bygelöppning 19 mm. Minst säkerhetsklass 1.

Grundsärskolan och Träningsklassen
Grundsärskolan 7–9
Kl. 8.05–14.10 Eleverna är i arbetslaget hela dagen. Skollunch serveras.
De elever som åker linjebuss får sitt busskort i skolan första dagen.

Träningsklassen
Kl. 8.05–12.30 Eleverna är i klassen hela dagen. Skollunch serveras.
Rektorsexpedition tfn 0325-57 66 00

Dalstorpskolan kl. 8.30
Åk F-2 slutar 12.50
Åk 3-6 slutar 14.40
Eleverna läser enligt schema och skollunch serveras.
Rektorsexpedition tfn 0325-57 64 80, 0325-57 64 81

Grimsåsskolan kl. 8.30
Åk F-2 slutar 13.00
Åk 3-6 slutar 14.35
Eleverna läser enligt schema och skollunch serveras.
Rektorsexpedition tfn 0325-57 64 80, 0325-57 64 81
Limmaredskolan kl. 8.30
Förskoleklass och åk 1–2 slutar kl. 13.00
Åk 3-6 slutar kl. 14.30
Skollunch serveras.
Rektorsexpedition tfn 0325-57 68 81, 0325-57 68 82

Länghemskolan kl. 8.30
Åk F-2 slutar kl. 13.00
Åk 3-6 slutar kl. 14.35
Skolskjutsarna avgår 10 minuter efter skolslut.
Skollunch serveras, eleverna läser enligt schema.
Rektorsexpedition tfn 0325-57 67 50, 57 67 51

Tranemo Gymnasieskola
– måndagen den 21 augusti:
Åk 1, nationella program biografen kl. 8.15–15.00
IM, individuellt alternativ och Språkintroduktion biografen 09.00

– tisdagen den 22 augusti:
Åk 2 Samling i biografen kl. 8.05
Åk 3 Samling i biografen kl. 8.20
VOX17 8.05
Rektorsexpedition 0325-57 65 00

Avgångstider för linjebussar till Tranängskolan och
Tranemo Gymnasieskola:

För eventuella förändringar se:
www.vasttrafik.se

FrånKlockanLinje
Limmared07.33208
Länghem07.30301
Ölsremma07.15266
Dalstorp07.30266
Ljungsarp07.20266
Nittorp07.40266
Grimsås07.20325
Nittorp07.30325
Hulared07.23208
Sjötofta07.16319
Ambjörnarp07.25319
Uddebo07.40320

Skolskjutsinformation för de elever som inte åker linjebuss (i huvudsak F-6-elever) skickades ut med brev eller e-post till vårdnadshavarna under veckorna 31–32.


Publicerad den 7 augusti 2017, senast ändrad den 13 november 2017 av Johanna Gustafsson