Lilla soc på nätet – ställ din fråga anonymt!

Lilla soc på nätet är en del av socialtjänsten i Tranemo kommun. Vår förhoppning är att du som besöker vår sida ska få råd och stöd och vid behov, få information om vart du kan vända dig för fortsatt hjälp.

Här kan du:

  • Ställa anonyma frågor om ex. barn och ungdomar, ekonomiskt bistånd, missbruk, eller annat som rör socialtjänstens område.
  • Ta del av skrivna frågor och svar.

Din fråga besvaras så snart som möjligt, senast inom 2 veckor av socialsekreterare inom socialtjänsten.

Vid brådskande ärenden kontakta socialtjänsten mottagningsenhet på 0325-57 62 10.

Vid behov av akut stöd i en utsatt situation på kvällar och helger kan du kontakta socialjouren genom att ringa 112 och begära Socialjour Borås stad.

Om det i din fråga framkommer att du eller någon annan befinner sig i en nödsituation kan detta t.ex. innebära att vi kontaktar Larmcentralen 112 och bistår dem med information som behövs för att spåra dig via din dators IP-adress. Det kan även bli aktuellt att göra en polisanmälan om de uppgifter som du lämnar i din fråga bedöms vara tillräckligt allvarliga.

Utgångspunkten när du skickar in din fråga till socialrådgivningen är att du ska kunna vara helt anonym. Frågan du ställer sparas och kan läsas av alla som besöker forumet.

Ta del av frågor och svar

Välj ämne


Publicerad den 10 april 2021, senast ändrad den 30 mars 2022