Utbetalning av beviljat Investering- och upprustningsbidrag