Registreringslotteri enligt 6-kap. 9-§ spellagen inklusive beslut