Fullmakt för ombud gällande färdtjänst och riksfärdtjänst