Ansökan om ställföreträdare/förvaltare från anhörig, Borås Tingsrätt