Anmälan om utsträckt hämtningsintervall för slamtömning