Slamtömning – anmälan om utsträckt hämtningsintervall