Länghem – läcksökning har genomförts

Publicerat 21 januari 2022, 08:30

2022-01-21 kl 8.30

Stort tack till alla ni i Länghem som hjälpt oss med nattens läcksökning genom att stänga av ert vatten i fastigheterna. Vi har  genomfört en omfattande läcksökning och hittat att det finns ett utläckage på Kastanjevägen, detta kommer vi att arbeta vidare med under nästa vecka. Kan vi stoppa dessa läckor så hjälper det till att spara på vattnet.

Eftersom grundvattennivån fortfarande är på en låg nivå behöver vi alla fortsätta att minimera vattenanvändningen.

Tips på hur du kan spara på vattnet

2022-01-17 kl 16.30

Det är fortfarande problem med vattentillgången i Länghem. Under natten mellan torsdag den 20 januari och fredag 21 januari mellan klockan 24.00 och 04.00 kommer en mer omfattande läcksökning att göras. Under samma tid vill vi att alla som bor i Länghem och som har kommunalt dricksvatten att ni stänger av inkommande vatten i huset, det vill säga avstängning vid vattenmätaren.

Parallellt med läcksökningen så arbetar vi med att med hjälp av experter hitta en bra plats där vi kan borra ett nytt hål för att säkerställa vattentillförseln i Länghem.

Vi behöver hjälp från er i Länghem som har kommunalt vatten att;

Informationen uppdateras löpande här på hemsidan.

Har du anmält dig till vår SMS-tjänst?

Få sms eller e-post om planerade och akuta störningar. Det är ett snabbt och smidigt sätt för oss att nå dig direkt med viktig information om vatten, avlopp, fjärrvärme och sophantering. I den här händelsen med låg vattennivå i Länghem så kommer vi använda SMS-tjänsten när det blir akuta åtgärder som behöver göras eller större förändringar i händelsen som är viktigt att ni får del av. Löpande uppdatering sker här på hemsidan i första hand.

På den här sidan kan du ändra eller registrera dina kontaktuppgifter för att få SMS-utskick.

—–
2022-01-13 kl 16.00

Under december månad har grundvattennivån i Länghems vattentäkt sjunkit med 20 m. För närvarande har vi endast en brunn i drift. Detta innebär att vi inte kan leverera den mängd vatten som normalt förbrukas per dygn till er. Vattenkvalitén är inte försämrad.

Tisdag 4:e januari fick VA-personal larm om låga vattennivåer i Länghems vattentäkter och vattentorn. Åtgärder för att säkra vattennivån har sedan dess pågått. Initialt under trettonhelgen var vattennivån mycket lågt. Vatten från Tranemo transporterades till Länghem. Läcksökning pågick och pågår fortfarande.

Onsdag 12:e januari genomfördes en brunnsborrning nära befintliga brunnar för att säkra vattentillgången. Borrningen gav inte tillfredsställande vattenmängd.

Varför vattenbrist har uppstått finns för närvarande ingen förklaring till. Enheten VA/Gata har sedan förra veckan hjälp från den expertis inom området som finns i landet för att hitta lämpliga områden för ny vattentäkt.

—–

2022-01-12 kl 16.30

Det är fortsatt problem med råvattentillförsel. Vi tackar för er hjälp och ber er att fortsätta göra vad ni kan för att minimera användningen av dricksvatten.

—–

2022-01-10 kl 15.00

Vattenläckan är lagad men du som invånare måste fortsätta att spara på vattnet precis som tidigare.

Idag och under morgondagen kommer vi att borra en ny brunn för att se om vi får upp något grundvatten.

—–

2022-01-08 19:00

Idag har en vattenläcka vid Järnvägsgatan/Skolgatan reparerats.

Tyvärr är nivån i vattentornet fortsatt låg. Orsaken till den låga nivån är att grundvattnet inte räcker till. Åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen pågår.

Vi ber er att fortsatt göra vad ni kan för att minimera användningen av dricksvatten.

—–

2022-01-07 13:00

Tranemo kommun kommer att söka efter en vattenläcka natten mellan fredag och lördag.

Vi ber fortsatt boende i Länghem som förses med kommunalt dricksvatten att minimera användningen så mycket ni kan. Distributionen ut i vattennätet är begränsat, så störningar som dåligt tryck kan upplevas.

Vattenkvalitén är inte försämrad.

—–

2022-01-06 19:00

Nivån i vattentornet är fortsatt låg.

Orsaken till den låga nivån är att vattnet i tornet inte räcker till. Kommunen är ute och söker efter en eventuell läcka i samhället.

Vi ber er fortsatt att göra vad ni kan för att minimera användningen av dricksvatten. Informationen uppdateras löpande.

—–

2022-01-05 16:50

Nivån i vattentornet är fortsatt låg. Orsaken till den låga nivån är att grundvattnet vid vattentornet inte räcker till. Åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen pågår.

Vi ber er fortsatt att göra vad ni kan för att minimera användningen av dricksvatten.

—–

2022-01-05 14:20

Nivån i vattentornet i Länghem är just nu låg. Felsökning pågår. Vi ber invånare i Länghem som förses med kommunalt dricksvatten, att minimera användningen så mycket som möjligt tills vi vet mer om när och hur problemet kan avhjälpas.