Vaccinering har startat

Publicerat 12 januari 2021, 10:40

Idag 12 januari har vi börjat att vaccinera brukare på våra vård- och omsorgsboenden, i hemtjänst och hemsjukvård.

Coronavirus i mikroskop

Följ rekommendationer

Tranemo kommun följer de nationella rekommendationerna från bland annat Folkhälsomyndigheten.  Det är viktigt att vi alla, var och en, följer de råd som vi får från myndigheterna. Kommunen har aktiverat en krisstab med anledning av coronaviruset. Staben har täta möten och avstämningar och vi följer aktivt händelseutvecklingen.

Aktuellt

12 januari – Vaccinering

Vårt vaccin kommer från Pfizer. Vi börjar med brukare på vård och omsorgsboendena, hemtjänstbrukare med hemsjukvård och LSS. Personer med hemtjänst utan hemsjukvård vaccineras på sin vårdcentral. Ett vaccinationsunderlag med hälsodeklaration kommer att lämnas ut via kommunens hemtjänstpersonal till dessa personer. Oklart i dagsläget när vårdcentralerna startar med vaccination.

  • Varje person får 2 doser med 3-4 veckors mellanrum
  • Varje person får information om vaccinet samt ett förfrågningsunderlag på vaccin
  • Varje person har en hälsodeklaration utfärdad av distriktssköterska

Man kan som vid andra vaccinationer uppleva en rodnad och ömhet runt sticket men i vissa fall även en kortare feberepisod. Brukare som av enskilda skäl inte kan ta eller behöver mer stöd av hemsjukvård kring vaccination har hemsjukvården kännedom om dessa personer – det gäller bla brukare som använder blodförtunnande medel som Waran.

Regionens planering är att samtlig vaccination ska vara klar till midsommar vilket är helt i linje med regeringen.

Mer information om vaccinering av covid-19 finns på 1177.  

12 januari

Tips vid distansundervisning Tranängskolan

Att tänka på för dig som vårdnadshavare  som har barn som undervisas på distans

11 januari

Från den 11 januari har biblioteket öppnat för take away (hämta böcker utanför bibliotek och bokbuss), boka dator/kopiator för kortare ärenden, hemkörning av media för personer i riskgrupp. Bokbuss och biblioteket har servicetider under bibliotekets ordinarie öppettider, mån – tor 10-19, fr 10-17, lö 10-13. Bokbussen går enligt turlista och kör till skolor samt erbjuder take away på övriga hållplatser.

8 januari

Med start på måndag den 11 januari kommer Tranängskolan 7-9 att gå över till distansundervisning, vilket innebär att eleverna under de två kommande veckorna har sin undervisning hemma via sin dator. Tranemo kommun har beslutat att följa rekommendationen från Smittskydd Västra Götaland om att högstadieskolor i regionen ska övergå till tillfällig distansundervisning. Detta sker i syfte att minska resandet och kontakter och därmed bidra till minskad smittspridning. Tranängskolan 7-9 kommer att övergå till distansundervisning från och med måndagen den 11 januari till och med fredagen den 22 januari. Det innebär att eleverna ska vara hemma men ska följa undervisningen via sin dator enligt ordinarie schema. Grundsärskolan är undantagen från distansundervisningen.

Det går inte att servera lunch på skolan eller ordna med matlådor under dessa två veckor men alla elever erbjuds en matersättning på 35 kr/skoldag. Denna matersättning ansöker man om i efterhand. Instruktion kring hur denna ansökan görs och när den öppnar kommer framöver.

Lärandesektionen följer utvecklingen noga och återkommer med besked senast 22 januari om hur undervisningen kommer att bedrivas från och med 25 januari.

Vårdnadshavare och elever har fått ytterligare information om distansundervisningen via Infomentor.

29 december

Vecka 3 kan vi i Tranemo kommun börja vaccinera och först ut är brukare på vård- och omsorgsboenden, i hemtjänst och hemsjukvård samt hushållsnära kontakter till berörda.

Medicinskt ansvarig sköterska har tillsammans med verksamheterna inom omsorg planerat för vaccination och är beredda när väl vaccinet kommer. Leveranser sker varje vecka men antalet doser vi kommer att få kan variera.

Vaccinet ska ges i 2 doser med 3-4 veckors mellanrum.

22 december

Efter de skärpta restriktionerna som presenterades den 18 december stänger vi från och med 22 december våra idrottshallar, simhall, gym1, ishall och bibliotek helt.  Detta gäller även organiserad förenings- och ungdomsidrott.
Även våra fritidsgårdar stängs.
Kulturskolan kommer inte att ha någon undervisning under inledningen av vårterminen 2021.
Beslutet om stängning av våra verksamheter gäller fram till och med 24 januari 2021.
Även på återvinningscentralen Returen införs åtgärder. Läs mer om det Särskilda åtgärder på ÅVC Returen – Bland annat begränsat antal besökare

De nya restriktionerna innebär att biblioteket inte kommer att kunna erbjuda take away-tjänst, hemleveranser eller utskrifter. Under tiden biblioteket håller stängt hänvisar vi till bibliotekets digitala tjänster.

När våra fysiska fritidsgårdar stängs kommer vi att öppna digitala tjänster. Ungdomar kommer bland annat att kunna använda en ”chattjour”, det kommer att anordnas tävlingar och utmaningar. Unga uppmanas att följa verksamheten på Snapchat och Instagram där huvuddelen av informationen kommer ut.

I korthet innebär de nya skärpningarna att färre personer får vistas i restauranger, butiker och gym från och med den 24 december. All kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stänga omedelbart, till exempel idrottshallar, badhus och bibliotek. Alla som kan ska jobba hemma. Restriktionerna gäller fram till 24 januari.

18 december

Gymnasiet kommer att ha distansundervisning fram till 24 januari.

10 december

Nya nationella allmänna råd gäller från och med 14 december. Simhall, Gym1, ishallen och biblioteket fortsätter att hålla stängt på samma sätt som tidigare, detta gäller tillsvidare.
Länk till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

3 december

Regeringen har tagit beslut om att samtliga gymnasieskolor ska gå över till distansundervisning och hålla skolor stängda. Beslutet gäller från den 7 december och fram till skolstart i januari. Alla ungdomselever på Tranemo gymnasieskola kommer att få en matersättning på 35kr/dag.

1 december

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Barn och elever i förskolan och grundskolan som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten har förändrat rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Uppdaterad och säkerställd information

Samlad information från våra verksamheter

Aktuell information om covid-19