Fortsatt växelvis fjärr-/distansundervisning på Tranängskolan 7-9 och gymnasiet

Publicerat 1 april 2021, 11:15

Krisledningsnämnden i Tranemo kommun har torsdag 1 april tagit beslut om att Tranängskolan 7-9 från och måndag den 12 april fortsätter med växelvis fjärr-/distansundervisningen under ytterligare två veckor.

Coronavirus i mikroskop

Aktuellt

1 april

Fortsatt växelvis fjärr-/distansundervisning på Tranängskolan 7-9 och på gymnasiet

Krisledningsnämnden i Tranemo kommun har torsdag 1 april tagit beslut om att Tranängskolan 7-9 från och måndag den 12 april fortsätter med växelvis fjärr-/distansundervisningen under ytterligare två veckor.

Beslutet innebär att eleverna i årskurs 7 och 8 årskursvis undervisas i hemmet genom fjärrundervisning under en vecka vardera. Eleverna i årskurs 9 undervisas under denna period på heltid i skolan.

Åtgärden genomförs för att begränsa antalet elever i skolan och öka möjligheterna för de elever som är på plats att hålla avstånd till varandra. Detta i syfte att förhindra smittspridning men samtidigt garantera en god undervisning för att ge eleverna goda förutsättningar att nå skolans kunskapskrav.

Undervisningen kommer alltså att genomföras på detta sätt från och med måndagen den 12 april till och med fredagen den 23 april (under v.15 – v.16). Beslutet är baserat på rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland.

Ta del av rekommendationerna från Smittskydd Västra Götaland

Tranemo Gymnasieskola fortsätter också med delvis fjärr-/distansundervisning efter påsklovet, från och med den 12 april till och med den 23 april.

Matlåda eller lunchersättning

I samband med fjärr-/distansundervisningen på Tranängskolan 7-9 och Tranemo gymnasieskola erbjuds eleverna matersättning à 35 kr/dag eller hämtning av matlåda.

Här ansöker du om matlåda eller matersättning.

Samlad covid-information från våra verksamheter

31 mars

Information för besök på vård- och omsorgsboenden.

Hög ålder är en betydande riskfaktor för allvarlig sjukdom i covid-19 och alla har ansvar för att skydda äldre mot smitta. Vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd för den som vaccinerats, men det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare. Då det fortfarande är stor smittspridning i samhället behöver vi tills vidare fortsätta med flera åtgärder för att förebygga smittspridning.
Om både du och din nära är vaccinerade kan ni träffas med mindre risk för allvarlig sjukdom. Även om den som får besök är vaccinerad behöver alla fortsätta agera för att skydda andra boende som inte är vaccinerade.
God följsamhet till hygienregler är grunden för att förebygga alla typer av smittspridning. Stort ansvar kommer att ligga på att den besökande följer lokala instruktioner och allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Risken i att inte följa dessa är att det kan medföra en ökad smittspridning med dess konsekvenser för smitta för de boende.

I Tranemo kommun är ni välkomna på besök på våra vård- och omsorgsboenden men med vissa restriktioner. Restriktionerna grundar sig i att verksamheten på ett bra och säkert sätt skall kunna erbjuda säkra besök, undvika stora grupperingar samt göra besöken hanterbara för boende och personal.

Restriktioner:

 • Entré- och ytterdörrar på våra boenden kommer fortsättningsvis att vara låsta och du som anhörig kommer att få boka tid för besök i den boendes lägenhet.

Besöksrutinerna kan komma att ändras vid exempelvis lokala utbrott av covid-19.

Bokning av besök:

 • För att boka besök kontaktar du respektive avdelning. Bokning kan göras vardagar kl. 11-12 och kl. 14-16.
 • Besöket bokas minst en dag i förväg.
 • Besöken är 6o minuter
 • Besökstider är: vardagar kl. 10.00-12.00 och kl.13.30-16.30 samt helgdagar kl. 13.30-16.30

Instruktion för besökande:

 • Besökande ska vara symtomfria och friska vid besök
 • Max två besökande per tillfälle
 • Rekommendation: Undvik fysisk kontakt under besöket. Tänk på du som besökarna ska hålla avstånd, minst två meter.
 • Besökande ska vid besöket att använda munskydd som tillhandahålls av personal vid ankomst. Använd gärna munskyddet under hela besöket. Det går bra att använda munskydd och visir för den som önskar.
 • Använd handsprit före, under och efter besöket för att minska risken för smittspridning.
 • Vår rekommendation är att ni inte fikar/äter tillsammans.
 • Ta gärna en promenad utomhus. Besökande använder munskydd.
 • Behöver den boende hjälp med något under besöket kontakta personalen.

24 mars

De skärpta regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen i Västra Götaland förlängs ytterligare och gäller nu fram till 18 april.

Smittskydd Västra Götalands rekommendationer gäller från 17 februari och innebär i korthet:

 • Umgås bara med personer du normalt träffar
 • Undvik platser med risk för trängsel
 • Håll avstånd
 • Använd alltid munskydd i kollektivtrafiken
 • Avstå icke nödvändiga resor
 • Arbeta hemifrån
 • Särskilda rekommendationer för skolorna i Västra Götaland

11 mars

De skärpta regionala rekommendationerna från 17 februari förlängs till den 1 april 2021, med löpande omprövning. I och med förlängningen görs en förändring av råden när det gäller gymnasieskolorna.

 • Smittskydd Västra Götaland uppmanar gymnasieskolorna att låta en tredjedel av eleverna att närvara samtidigt på skolan.
 • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 • Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
 • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.

26 februari

Från och med måndag 1 mars är det återigen växelvis fjärr- och distansundervisning som gäller för högstadiet och gymnasieskolan.

22 februari

Tranemo kommun har tagit beslut om att Tranängskolan från och med tisdag den 23 februari helt går över till fjärr-/distansundervisning. Beslutet innebär att eleverna undervisas i hemmet genom fjärrundervisning under resterande del av vecka åtta för att sedan återigen återgå till skolan enligt tidigare planering, se nedan.

Grundsärskolan undantas från detta beslut och kommer genomföra sin undervisning på skolan som vanligt.

Beslutet är baserat på rekommendation från Smittskydd Västra Götaland. Rekommendationen från Region Västra Götaland

Planering för undervisningen framöver på Tranängskolan 7-9

v.8 Fjärr-/distansundervisning för alla elever i årskurs 7 till och med 9.
v. 9 (1/3-5/3) åk 8 och 9 har undervisning på skolan, åk 7 har fjärrundervisning.
v. 10 (8/3-12/3) åk 7 och 8 har undervisning på skolan, åk 9 har fjärrundervisning.
v. 11 (15/3-19/3) åk 7 och 9 har undervisning på skolan, åk 8 har fjärrundervisning.
v. 12 (22/3-26/3) åk 8 och 9 har undervisning på skolan, åk 7 har fjärrundervisning.
v. 13 (29/3-2/4) åk 7 och 8 har undervisning på skolan, åk 9 har fjärrundervisning.

Även Tranemo Gymnasieskola går över till fjärr-/distansundervisning från och med tisdag 23 februari och resterande dagar av vecka åtta.

18 februari

 • Biblioteket har stängt men öppet för take away (hämta böcker utanför bibliotek och bokbuss) och hemkörning av media för personer i riskgrupp.
 • Allmänhetens åkning och spontanträning i ishallen är fortsatt på paus
 • Simhallen och Gym1 är fortsatt stängt för allmänheten.
 • Rekommendationen om distansarbete gäller fortfarande.
 • På återvinningscentralen Returen kvarstår åtgärder. Läs mer om de Särskilda åtgärder på ÅVC Returen – bland annat begränsat antal besökare

17 februari

Detta vill Västra Götalandsregionen att alla ska känna till

 • Vården kommer i samband med vaccinationerna aldrig över telefon be någon använda bankID eller annan legitimationshandling.
 • Vården kommer aldrig begära pengar för vaccinering mot covid-19.
 • Är du osäker på vem som ringer ska du lägga på och själv ringa din vårdcentral.

Så undviker du att bli lurad av bedragare under pandemin.

8 februari

Krisledningsnämnden har beslutat att ge ett stödpaket på 300 000 kronor för att mildra de ekonomiska effekter som covid-19 har på föreningslivet i kommunen. Syftet med stödet är att ge föreningar goda förutsättningar att kunna fortsätta vara aktiva, bedriva och utveckla sin verksamhet. Sammanlagt 37 föreningar har sökt stödet.

4 februari

Idrottshallar och ishall öppnar för ungdomar födda 2002 och senare

Från och med den 8 februari öppnar vi våra idrottshallar och ishall för organiserad föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Kommunen beräknar och sätter upp anslag om det maximala antalet besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme enligt pandemilagen, varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan i lokalerna. Föreningarna ansvar för att följa kommunens hänvisningar samt myndigheternas och de egna specialidrottsförbundens råd och rekommendationer.

Det är inte tillåtet att föreningar som hyr idrottshallarna bedriver träningsmatcher med andra lag från närliggande kommuner.

22 januari

Delvis fjärr-/distansundervisning på Tranängskolan 7-9

Från och med måndag den 25 januari  går Tranängskolan 7-9 över till delvis fjärr-/distansundervisning. Grundsärskolan undantas dock från detta beslut och kommer genomföra sin undervisning på skolan som vanligt.
Beslutet innebär att eleverna årskursvis undervisas på skolan under två sammanhängande veckor för att därefter undervisas i hemmet genom fjärrundervisning under en vecka för att sedan återigen återgå till skolan.
Denna åtgärd genomförs för att färre elever ska vara på plats samtidigt i skolan och därmed öka möjligheterna att hålla avstånd.
Undervisningen planeras att genomföras på detta sätt från och med måndagen den 25 januari till och med torsdagen den 1 april.

Även Tranemo Gymnasieskola går över till delvis fjärr/distansundervisning från och med 25 januari till och med 1 april. Mer information finns på gymnasieskolans hemsida.

Matlåda eller lunchersättning

I samband med distansundervisningen vid Tranemo Gymnasieskola och Tranängskolan 7-9 erbjuds eleverna matersättning à 35 kr/dag, gäller från och med vecka två, eller hämtning av matlåda, gäller från och med onsdag vecka fyra.

21 januari

Idrottshallar och ishall öppnar

Från och med den 25 januari öppnar vi våra idrottshallar och ishall för organiserad verksamhet för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Kommunen beräknar och sätter upp anslag om det maximala antalet besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme enligt pandemilagen, varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan i verksamhetslokalerna. Föreningarna ansvar för att följa kommunens hänvisningar samt myndigheternas och de egna specialidrottsförbundens råd och rekommendationer.

 • Våra fritidsgårdar och kulturskolan kommer att från och med 25 januari att ha ordinarie verksamhet för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Simundervisning för elever i grundskolan, F-6, återupptas.
 • Biblioteket har fortsatt öppet för take away (hämta böcker utanför bibliotek och bokbuss) och hemkörning av media för personer i riskgrupp.
 • Allmänhetens åkning och spontanträning i ishallen är fortsatt på paus.
 • Simhallen och Gym1 är fortsatt stängt för allmänheten.

Besluten gäller fram till och med 7 februari.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar

12 januari

Vaccin från Pfizer

Vårt vaccin kommer från Pfizer. Vi börjar med brukare på vård och omsorgsboendena, hemtjänstbrukare med hemsjukvård och LSS. Personer med hemtjänst utan hemsjukvård vaccineras på sin vårdcentral. Ett vaccinationsunderlag med hälsodeklaration kommer att lämnas ut via kommunens hemtjänstpersonal till dessa personer. Det är i dagsläget oklart när vårdcentralerna startar med vaccination.

 • Varje person får 2 doser med 3-4 veckors mellanrum
 • Varje person får information om vaccinet samt ett förfrågningsunderlag på vaccin
 • Varje person har en hälsodeklaration utfärdad av distriktssköterska

Man kan som vid andra vaccinationer uppleva en rodnad och ömhet runt sticket men i vissa fall även en kortare feberepisod. Brukare som av enskilda skäl inte kan ta eller behöver mer stöd av hemsjukvård kring vaccination har hemsjukvården kännedom om dessa personer – det gäller bla brukare som använder blodförtunnande medel som Waran.

Regionens planering är att samtlig vaccination ska vara klar till midsommar vilket är helt i linje med regeringen.

Frågor och svar om vaccinering – 1177 Vårdguiden

Mer information om vaccinering av covid-19 finns på 1177.  

Frågor och svar om vaccination – Folkhälsomyndigheten

Efter vaccination – fortsätt följa de allmänna råden

11 januari

Biblioteket har take away-öppet

Från den 11 januari har biblioteket öppnat för take away (hämta böcker utanför bibliotek och bokbuss), boka dator/kopiator för kortare ärenden, hemkörning av media för personer i riskgrupp. Bokbuss och biblioteket har servicetider under bibliotekets ordinarie öppettider, mån – tor 10-19, fr 10-17, lö 10-13. Bokbussen går enligt turlista och kör till skolor samt erbjuder take away på övriga hållplatser.

8 januari

Distansundervisning på Tranängskolan 7-9

Med start på måndag den 11 januari kommer Tranängskolan 7-9 att gå över till distansundervisning, vilket innebär att eleverna under de två kommande veckorna har sin undervisning hemma via sin dator. Tranemo kommun har beslutat att följa rekommendationen från Smittskydd Västra Götaland om att högstadieskolor i regionen ska övergå till tillfällig distansundervisning. Detta sker i syfte att minska resandet och kontakter och därmed bidra till minskad smittspridning. Tranängskolan 7-9 kommer att övergå till distansundervisning från och med måndagen den 11 januari till och med fredagen den 22 januari. Det innebär att eleverna ska vara hemma men ska följa undervisningen via sin dator enligt ordinarie schema. Grundsärskolan är undantagen från distansundervisningen.

Det går inte att servera lunch på skolan eller ordna med matlådor under dessa två veckor men alla elever erbjuds en matersättning på 35 kr/skoldag. Denna matersättning ansöker man om i efterhand. Instruktion kring hur denna ansökan görs och när den öppnar kommer framöver.

Lärandesektionen följer utvecklingen noga och återkommer med besked senast 22 januari om hur undervisningen kommer att bedrivas från och med 25 januari.

Vårdnadshavare och elever har fått ytterligare information om distansundervisningen via Infomentor.

Följ rekommendationer

Tranemo kommun följer de nationella rekommendationerna från bland annat Folkhälsomyndigheten.  Det är viktigt att vi alla, var och en, följer de råd som vi får från myndigheterna. Kommunen har aktiverat en krisstab med anledning av coronaviruset. Staben har täta möten och avstämningar och vi följer aktivt händelseutvecklingen.

Uppdaterad och säkerställd information