Familjerådgivning och familjerätten

Här finns information om vart du kan vända dig för rådgivning gällande par- och familjerelationer samt familjerättsliga frågor.

par speglar sig i vattenpöl

Familjerådgivning

Tranemo kommun köper tjänsten Familjerådgivning från S:t Lukas Sjuhärad. Kostnaden är subventionerad av kommunen men varje par betalar en egenavgift om 150 kr/samtalstillfälle.

Mer information om tjänsten hittar du på St:Lukas hemsida: sanktlukas.se/boras

Familjerätten

Till familjerätten vänder du dig för rådgivning och stöd i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge, faderskap/föräldraskap samt adoptioner.

Vill du komma i kontakt med familjerätten ringer  till kommunens växel och be att få prata med en familjerättssekreterare.


Publicerad den 2 november 2015, senast ändrad den 13 december 2022