Familjerådgivning och familjerätten

Här finns information om vart du kan vända dig för rådgivning gällande par- och familjerelationer samt familjerättsliga frågor.

par speglar sig i vattenpöl

Familjerådgivning

Tranemo kommun köper tjänsten Familjerådgivning från S:t Lukas Sjuhärad. Kostnaden är subventionerad av kommunen men varje par betalar en egenavgift om 110 kr/samtalstillfälle.

Mer information om tjänsten hittar du på St:Lukas hemsida: sanktlukas.se/boras

Familjerätten

Till familjerätten vänder du dig med frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Tranemo kommun köper tjänsten av Borås kommun, tjänsten är kostnadsfri.

Mer information finns på Borås Stads hemsida.


Publicerad den 2 november 2015, senast ändrad den 29 januari 2021