Faderskap och föräldraskap

Här finner du information om adoption, fastställande av faderskap och föräldraskap och vart du vänder dig för att göra en anmälan om faderskap/föräldraskap.

Flicka hänger på pappas axel

När ett barn föds måste faderskapet/föräldraskapet registreras. Är ni ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något, utan föräldraskapet registreras automatiskt. Är ni inte gifta behöver ni registrera faderskapet/föräldraskapet hos socialkontoret. Detta gäller också när två kvinnor får barn tillsammans genom assisterad befruktning.

Faderskap/föräldraskap bekräftas vanligtvis efter det att barnet har fötts, men kan även bekräftas under graviditeten.

Kontakta socialkontorets växel, 0325-57 62 00, för att boka en mötestid för att skriva under bekräftelse av faderskap/föräldraskap.

I samband med mötet kan ni även anmäla gemensam vårdnad av barnet.

Varför ska vi göra en anmälan av faderskap/föräldraskap?

Först när en anmälan om faderskap/föräldraskap har gjorts kan barnet få samma juridiska rättigheter som ett barn till ett gift par, som t.ex. arv och barnpension. Vill ni att barnet ska ha ett annat efternamn än moderns måste först den andra föräldern registreras.

Adoption

Adoption ansöker man om hos Familjerätten i Borås. Här kan du läsa om Borås Stads information om adoption, vem som kan ansöka och hur det går till samt kontaktuppgifter till metodhandledare på Familjerätten.


Publicerad den 25 juli 2017, senast ändrad den 3 september 2020