Vad kostar stödet?

En räknesnurra som gör det enkelt att räkna ut vad stödet kommer kosta för dig är under framtagning.

Till dess hänvisar vi till dokumentet Taxor-och-avgifter-2023.docx.pdf

E-tjänster och blanketter

Kontakt