Tillfällig vistelse i Tranemo

Tranemosjön

Hemtjänst

Planerar du att besöka Tranemo kommun och har behov av hemtjänst kan du få hjälp med detta. Du kontaktar då din biståndshandläggare. Din biståndshandläggare kontaktar sedan Tranemo kommun. Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera ber vi dig att kontakta din biståndshandläggare i god tid före din resa. Du får hjälp under den tid, kortare eller längre, som du är här.

Hemsjukvård

Har du hemsjukvård i hemmet och behöver det under din vistelse i Tranemo, vänder du dig till hemsjukvården i din kommun. Hemsjukvården i din kommun bedömer ditt behov och kontaktar Tranemo kommun.

Hjälpmedel

Behöver du hjälpmedel, till exempel rullstol eller rollator under din vistelse i Tranemo tar du i första hand med dina egna hjälpmedel hemifrån.

Information till biståndshandläggare

Beställning av insatser i Tranemo kommun enligt 2a kap. 6 § socialtjänstlagen görs via blanketten Ansökan tillfällig vistelse. Bosättningskommunen ansvarar för att blanketten är komplett ifylld och inkommen senast fyra veckor innan vistelsens start. Beställningen ska vara anpassad till de förutsättningar som bostaden i Tranemo kommun har.

Förutsättningarna skiljer sig ofta från de i hembostaden och kan innebära större eller mindre behov av stöd. Bosättningskommunen bifogar den dokumentation som krävs för att beslutet kan verkställas med god kvalitet, exempelvis utredning med behovsbedömning, genomförandeplan eller annan specifikation av insatserna. Om beställningen avser hälso- och sjukvårdsuppgifter som enligt bedömning kan utföras som egenvård ska ett egenvårdsintyg bifogas. Om detta inte följs kan det innebära att verkställigheten blir försenad.

Fakturering

Tranemo kommun fakturerar bosättningskommunen senast efter vistelsens slut.

Bosättningskommunens ersättningsbelopp används, därför måste bosättningskommunens belopp anges på beställningsblanketten.

Ersättningsbeloppet är det belopp ni ersätter era utförare med.  Inte det belopp som brukaren betalar i avgift.

Om ersättningsbeloppet inte anges kommer Tranemo kommuns ersättningsbelopp att faktureras bosättningskommunen, Tranemo kommun följer Västkoms rekommendation. Vistelse i annan kommun, ersättningsnivåer 2022

.

 


Publicerad den 15 juli 2019, senast ändrad den 30 maj 2022